Klarering

DSC00352

Personalen på Bror Andrén AB erbjuder klareringsverksamhet och assisterar fartyg vid anlöp i hamnar såsom Karlstad, Skattkärr, Skoghall, Älvenäs, Gruvön samt Åmåls hamn. Klareringar i andra hamnar samt passage i Göteborg kan vi erbjuda genom vårt breda kontaktnät.

Alla dagar om året så finns någon av oss i tjänst för att ta hand om fartygsanlöp. Vi har kontakt med mottagare/avlastare, sköter lotsbeställningar, kajplatser, stuverikontakter, tull/dokumenthantering m.m. Vi håller oss ständigt uppdaterade och sätter våra kunders önskemål i första hand.

Tullhantering Spedition Befraktning