Trollhätte Kanal

Trollhätte kanal

 

Restriktioner Trollhätte Kanal

Utan tillstånd                            Med särskild prövning
L.o.a. 87,00 m                             L.o.a. 89,00 m
Bredd 12,60 m                           Bredd 13,40 m
Djupgång 4,70 m                       Djupgång 5,40 m
Max höjd 27,00 m                      Max höjd 27,00 m

Mer information finns på: http://www.sjofartsverket.se/sv/

Särskilda regler för tillträde för Vänermaxfartyg finns på:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Vanerns-sjotrafikomrade/Riktvarden–restriktioner/Maxfartyg-i-Trollhatte-kanal/

Vattenståndet på Vänern kan följas på Sjöfartsverkets hemsida:
http://vivakarta.sjofartsverket.se/

Ankomst och avgångstider för Vänerfartyg kan följas på Sjöfartsverkets sida för lotsningar:
https://eservices.sjofartsverket.se/lotsinfopublic/lotsning_frames.asp